Thứ Bảy, 23 tháng 6, 2018

Thơ Phù Vân 5996


Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang cười, ngoài trời
CƯỜI
(t. t. họa sĩ Phượng Hồng, …)

Đời người, như giấc mộng
Trăm năm, rồi cũng qua
Nên, chuyện chi có đến
Cứ phớt tỉnh, “kệ bà” …!!!...!!!

Thứ Năm, 21 tháng 6, 2018

Thơ Phù Vân 5995


Kết quả hình ảnh cho còn luyến cuộc đời

ĐÊM ẤY
(Nhớ em Đặng Sinh, …, …)

Thân em, mềm như bún
Ẩm bợ, lên đùi tôi
Một ngón tay, cựa nhẹ
Như, còn luyến cuộc đời … !!!

Vĩnh Phương, 9/giêng/G. Ngọ.

Thơ Phù Vân 5994


Kết quả hình ảnh cho Dây trầu,  leo trên cây cau

NHỚ

Dây trầu, vẫn tươi tốt
Con đã trồng, ngày nào
Giờ, muốn hái dâng Mẹ
Chỉ nhờ, giấc chiêm bao …!!!

Vĩnh Phương NT, 21/ 7/ 2015.

Thơ Phù Vân 5993


Kết quả hình ảnh cho kennedy

 

ĐẦU TÀU

Chỉ cần, nắm tổng quát
Để, vạch ra lối đi
Sáng suốt, việc lãnh đạo
Vào chi thiết, mần gì ?!!!

Thơ: Chin Pul
Dịch: Tào Lao