Thứ Bảy, 31 tháng 12, 2016

Thơ Phù Vân 4970

Ảnh của Phù Vân.
TRÊN BÀN THỜ
(Đến với các con,…)

Đôi mắt Cha, như buồn
Hoàn cảnh nhà, mưa tuôn
Mỗi lần, nhang con thắp
Chắc, thầm nhắc…con luôn !

Vĩnh Phương, 14/ 04/ 2015.

Thơ Phù Vân 4969

Ảnh của Phù Vân.


MỘT TRƯỜNG PHÁI

Trau chuốt, để làm gì
Thể hiện, sự rung đi
Miễn làm sao, cảm được
Sẽ, hiệu quả tức thì…!!!

Thơ Phù Vân 4968

Ảnh của Phù Vân.


SÁNG

Một chút mưa, đầu Xuân
Trong lòng, thấy tưng bừng
Bèn, lang thang đâu đó
Hoa cỏ, lệ như rưng…!!!

Vĩnh Phương, 14 /4/ 2015.

Thơ Phù Vân 4967

Ảnh của Phù Vân.


SỐNG

Uống, từng phút
Uống, từng giây
Uống, cho đến lúc
Đong đầy túi thơ…!!!

Thơ Phù Vân 4966 Ảnh của Phù Vân.
TÁC DỤNG

Chút nước biển, vào người
Như có, sự tỉnh tươi
Cho nên, sau trận bịnh …
Cái tắm, mình ít lười…!!!

Nha Trang, 14  / 04 / 2015.

Thứ Sáu, 30 tháng 12, 2016

Thơ Phù Vân 4965

Ảnh của Phù Vân.


MỘT TRƯA
(t.t. Bùi Chấn, P.C.Sinh,…)

Bên kia, giòng sông ấy
Bãi nghĩa địa, xa xăm
Mộ bia buồn, lỏm chỏm
Có, mấy bạn ta nằm…!!!

Quán Gió Cầu Bè NT,12/4/15.