Thứ Tư, 30 tháng 11, 2016

Thơ Phù Vân 4880

Ảnh của Phù Vân.


CHÚT TÌNH
(thân tặng Minh Bò,…)

Tao về, nơi làng cũ
Có dịp, Mày ghé thăm
Bạn bè mình, thuở ấy
Biết bao Đứa, đã nằm !!!

Vĩnh Phương NT, 1/4/15.

Thơ Phù Vân 4879

Ảnh của Phù Vân.


THÔNG CẢM
(Nhớ Alexis zorba,…)

Và, mấy cái vị ấy
Chỉ sống, trong chốn nhà
Cứ loanh quanh, luẩn quẩn
Đâu biết gì, chuyện xa…!!!

Thơ Phù Vân 4878

Ảnh của Phù Vân.


NHƯ THẬT
(t. tặng Phù Du Vĩnh Hiền)

Chuyển thơ, vào trang Mày
Hình đại diện, trước tao
Trên tay, cầm điếu thuốc
Hiện hữu, chết đâu nào ...!!!

Thơ Phù Vân 4877

Ảnh của Phù Vân.


BUỒN
(Nhớ Ngô Nhậm, Phù Du,…)

Rồi, cũng nơi quán cũ
Rồi, tao đâu gặp … Mày
Cùng, một vài bằng hữu
Đêm nay, tao lại say…!!!

Quán Cây Cảnh NT, 31/3/15.

Thơ Phù Vân 4876

Ảnh của Phù Vân.


QUA CẦU
(t.tặng em Đặng Sinh, …)

Mù mù
Mây phủ đầu non
Người đã nằm xuống
Đâu còn tới lui …!!!...!!!

Vĩnh Phương Đông G. Ngọ.

Thứ Ba, 29 tháng 11, 2016

Thơ Phù Vân 4875

Ảnh của Phù Vân.NÓI THIỆT
(Nhớ Trần Ra, Quỷ Tinh, …)


Mình, thơ phú mẹ gì
Tửu vào, hữu sự phi
Xẹt vài câu, vớ vẩn
“Oai phong”, gọi rằng thi !!!

Đồng Đế NTrang, Thu 1982.