Thứ Tư, 30 tháng 8, 2017

...!!!...!!!...!!!

Ảnh của Phù Vân.


TƯƠNG ĐỐI
(Nhớ Albert Einstein, …)

Thời gian, vợ đi vắng
Ngày đêm, cũng thường thôi
Sao mà, mình cảm thấy
Như, trôi lâu dữ trời …!!!...!!!

Vĩnh Phương, Đông Giáp Ngọ. 

Thứ Hai, 28 tháng 8, 2017

...!!!...!!!...!!!

Ảnh của Phù Vân.


NGHE NÓI

Sống, lấy lòng mà trải
Tâm, như tịnh dài dài
Và thường, được đón nhận
Tình cảm, chốn trần ai …!!!

Chùa An Dưỡng NT, 1979.

Thơ Phù Vân 5250

Ảnh của Phù Vân.


CẢM GIÁC

Tiếng pháo, vơi nỗi buồn
Lại, rộn rả niềm vui
Lâu rồi, thấy vắng bóng
Cũng đượm, chút bùi ngùi …!!!

Trái Đất, một mùa Xuân nào đó.

Thơ: Chin Pul
Dịch: Tào Lao

Thơ Phù Vân 5249

Ảnh của Phù Vân.


HOÀN CẢNH
(t. tặng Ái Thúy và các con)

Con cười, thay pháo nổ
Vợ vui, thế bông mai
Lấy khoai, làm bánh tét
Cũng, Xuân xiếc như ai …!!!

Ngọc Hiệp NTrang, 01/ 1980.

Thơ Phù Vân 5248

Ảnh của Phù Vân.




HẾT MÙA

Hạ về,
Sen nở tùm lum
Hạ đi thì sẽ,
Vô cùng niềm đau …!!!

Vĩnh Thạnh, Hạ Ất Mùi.

Thơ Phù Vân 5247

Ảnh của Phù Vân.



CẦU NGUYỆN

Xin đừng, chiến tranh nữa
Để, thiên hạ thái bình
Bao nhiêu điều, thú vị
Thời buổi, gọi văn minh !!!

Trái Đất, đầu thế kỷ thứ 21.

Thơ: Chin Pul
Dịch: Tào Lao