Thứ Bảy, 27 tháng 8, 2016

Thơ Phù Vân 4700

Ảnh của Phù Vân.


XEM LẠI

Cỏ cây,
Đâu có vô tình
Mà cỏ cây sống,
Có mình có ta !!!

Thơ Phù Vân 4699


Ảnh của Phù Vân.


ẾCH GIẾNG

Họ được, đi nhiều chỗ
Còn mình, …quẩn trong nhà
Ước ao, ngồi trên ruộng
Chừng nào, được đây ta…!!!

Vĩnh Phương NT, 27/2/15.
(Mồng chín, năm Ất Mùi).

Thơ Phù Vân 4698

Ảnh của Phù Vân.


MẶC

Quần quật, việc hàng ngày
Ôi, thời gian “đọa đày”
Với bao lời, “tai tiếng”
Nhưng đời ta, cứ say…!!!

Ngọc Hiệp NT, 1980-1981.

Thơ Phù Vân 4697

Kết quả hình ảnh cho TƯƠNG ĐỐI


TƯƠNG ĐỐI

Trong cõi trần, tạm bợ
Đâu có gì, là xong
Ngay xác thân, cũng vậy
Rồi cứ, xoay vòng vòng !