Thứ Hai, 26 tháng 6, 2017

Thơ Phù Vân 5195

Kết quả hình ảnh cho trời nỗi giông tốGỢI
(thương tặng em Đặng Sinh)

Em, đã về âm cảnh
Anh, còn chốn dương trần
Những chiều, giông, vườn nhỏ
Nỗi nhớ nào, lâng lâng…!!!

Vĩnh phương NT, 08/ 06/ 2015.

Thơ Phù Vân 5194

Ảnh của Phù Vân.


CẢM GIÁC

Mùi hoa lài, lan tỏa
Nhè nhẹ, vẻ xa xăm
Quẩn quanh, phòng thờ vắng
Đâu khác chi, hương trầm !!!

Thơ Phù Vân 5193

Ảnh của Phù Vân.


ĐI TẮM BIỂN

Mỗi đoạn đường,
Vài câu thơ
Gần mười cây số,
Nửa giờ thật mau …!!!...!!!

V. Phương - N.Trang, 2015.

Thơ Phù Vân 5192

Kết quả hình ảnh cho trưa hè


TRƯA HÈ

Đang, bon bon trên đường
Bánh …, bỗng gặp vết thương
Không còn, lăn được nữa
Dắt bộ, rất thảm thương…!!!

Thơ Phù Vân 5191

Kết quả hình ảnh cho alexandre yersin


THÀNH QUẢ
(Nhớ Alexandre Yersin, …)

Những cánh hoa, người đã
Vun xới, trong chôn trần
Ngày, đơm hoa kết trái
Chắc, cõi lòng lâng lâng !!!

Thứ Sáu, 23 tháng 6, 2017

Thơ Phù Vân 5190

Ảnh của Phù Vân.


 
TRÀO HỨNG

Hắn nhảy, rần trời đất
Điệu nhịp, thì trật lất
Bằng hữu, vẫn thích xem
Chắc nhờ, sự rung thật !!!