Thứ Sáu, 31 tháng 3, 2017

...!!!...!!!...!!!

Ảnh của Phù Vân.



BẠN CÙNG LỚP*
(t.t. Ng.t. Thảo, N. Bình Sinh, …)

Còn đâu, một nhóm nhỏ
Rải rác, ở nhiều nơi
Thường, hú nhau gặp gở
Khi, có đứa qua đời** …!!!...!!!

Nha Trang, đầu Xuân Đinh Dậu.

(*): Thời trung học Võ Tánh NT.
(**): Hồ Đắc Luật, Nguyễn Hồng.

...!!!...!!!...!!!

Ảnh của Phù Vân.


THEO CHA
(thương tặng hai Em, …)

Quốc lộ xưa, nhỏ xíu
Lâu lâu, có một xe …
Bóp còi, kêu “tót tót” …
Rất đã, khi được nghe …!!!

Bình Cang DK, mùa Hạ 1957.

Thứ Năm, 30 tháng 3, 2017

...!!!...!!!...!!!

Ảnh của Phù Vân.


LỜI BÁC SĨ

Với, phần lớn bệnh tật
Tắm biển, từ từ tiêu
Thời gian dài, trải nghiệm
Chuyện ấy, đạt khá nhiều !

...!!!...!!!...!!!

Ảnh của Phù Vân.


LỜI ĐÀN CHIM NON

… Mẹ, đi đâu lâu thế
Cả ngày, chưa thấy về
Mang, chút mồi gì đó
Tụi con, đói bụng ghê !!!

Ngọc Hiệp NT, Đông 79.

Thơ Phù Vân 5090

Ảnh của Phù Vân.



NHỚ MÃI
(Nhớ Ông Bà Ngoại các cháu)

Có dịp, về rừng núi
Hôm sau, mới lên đường
Còn, lang thang lưu luyến
Bằng lăng tím, trong sương ..!!!

Diên Tân D.K, K. Hòa, 05/ 1981.