Thứ Tư, 30 tháng 3, 2016

Thơ Phù Vân 4492

Kết quả hình ảnh cho cuối đôngĐỪNG ĐỐ

Gốc mai già, trụi lá
Còn cành nhánh, trơ thôi
Nhắm mắt, tao cũng biết
Là đã, sắp Tết rồi …!!! 

Vĩnh Phương NT, 19/01/15.

Thứ Ba, 29 tháng 3, 2016

Thơ Phù Vân 4491

Kết quả hình ảnh cho Sông buồn
CÁI TÌNH

Một chiều đông, vắng lạnh
Mấy anh em*, vui ngồi
Chuyện trên trời, dưới đất
Sông buồn, mấy giọt…rơi!!!

Quán Sông Quê V.P., N. Trang.
                            (17/01/ 2015).

     (*):Ngủ vị: Cuồng Từ, Đồng Thuyền,
     Phan Nam, Thanh Cường, Phù Vân.

Thơ Phù Vân 4994

Kết quả hình ảnh cho hy vong mong manh“CHUYỆN ĐÁM ME”

Chỉ còn, hai giờ nữa
Là tới, sự chơi rồi
Vừa làm, vừa nghĩ đến
Sự mệt, tự tiêu thôi…!!!

Thơ Phù Vân 4993

Kết quả hình ảnh cho KIẾP NGƯỜIKIẾP NGƯỜI

Rồi, trở về lòng đất
Thân xác, dần tiêu ra
Rồi, địa vị danh vọng
Ôi, cái cõi ta bà…!!!

Thơ Phù Vân 4992

Kết quả hình ảnh cho Bơ phờ


 
CHO KỊP

Đường thì xa,
Mắt lại mờ
Sau khi xong việc,
Bơ phờ mang đi…!!!