Thứ Năm, 26 tháng 1, 2017

Thơ Phù Vân 5000

Ảnh của Phù Vân.


LÃNG TỬ

Đêm đêm, thường lang thang
Mãi mê, ánh đèn vàng
Chốc chốc, bỗng dừng lại
Bên đường, tiếng nhạc vang !!!

Thơ Phù Vân 4999

Ảnh của Phù Vân.


PHƯƠNG TIỆN

Một chiếc xe, nho nhỏ
Hòa nhập, với cuộc đời
Thả thong, mà chạy miết
Cũng đến được, nhiều nơi !

Thơ Phù Vân 4998

Ảnh của Phù Vân.


GIỌNG ĐẠI GIA

Tớ hữu tiền
Tớ cứ chơi
Đứa nào ý kiến
Tớ mời đi ngay !!!

Thơ Phù Vân 4997 Ảnh của Phù Vân.
SÁNG

Mang tâm, nghĩ người khác
Lòng sẽ, tự nhẹ nhàng
Lang thang, ở nhiều chốn
Nghe được, tiếng suối vang !


Thơ Phù Vân 4996

Ảnh của Phù Vân.
THẤY

Có tập trung, của cải
Cho thành núi, thành đồi
Rồi, đến khi nằm xuống
Thì cũng, bỏ lại thôi…!!!

Thứ Hai, 23 tháng 1, 2017

Thơ Phù Vân 4995

Ảnh của Phù Vân.


CHỖ ĐỨNG

Thơ người,
Ở kệ trên cao
Thơ mình thì cứ,
Tào lao vào đời !