Thứ Hai, 25 tháng 12, 2017

Thơ Phù Vân 5355Ảnh của Phù Vân.

CUỐI ĐỜI

Còn lại, bao nhiêu sức
Cứ sống, cho đến cùng
Về già, là như thế …
Nghĩ ngợi gì, cho hung !

Thơ Phù Vân 5354Ảnh của Phù Vân.

NGÀY MẸ MẤT
(Thương tặng một người …)

Từ phương trời, xa lắc
Những nén hương, gọi là
Tình cảm, nhẹ nhàng đến
Hồn ai, rộn tiếng ca …!!!

Vĩnh Phương (06-09/7/ 2915).

Thơ Phù Vân 5353Ảnh của Phù Vân.

ƠN TRÊN

Thời gian, Mẹ nằm xuống
Nóng Hạ, bỗng dịu êm
Vài cơn mưa, lất phất
Chút mát mẻ, bên thềm …!!!

Vĩnh Phương (06-09/7/ 2915).

Thơ Phù Vân 5352

Ảnh của Phù Vân.


ĐẸP
(t. tặng một chuyến đi ...)

Có một nàng, nho nhỏ
Trên xe đạp, dốc trèo
Đà lạt, sương còn đẫm
Hình ảnh ấy, mãi theo !

Nha Trang, 10/ 7/ 2015.

Thơ Phù Vân 5351Ảnh của Phù Vân.

KHÔNG KHỚP

Tác phẩm, một đằng
Tác giả, một nẻo … !!!