Thứ Ba, 28 tháng 2, 2017

...!!!...!!!...!!!

Ảnh của Phù Vân.


TRONG TÂM

Mong cho, trời mau sáng
Để, ánh dương trở về
Mang, ít nhiều hơi ấm
Sưởi, một vài vùng quê !!!

Trái Đất, sau Công Nguyên.

Thơ: Chin Pal
Dịch: Tào Lao

...!!!...!!!...!!!

Ảnh của Phù Vân.


TÁC PHẨM

Như những, hồi chuông trôi
Lặng lẻ, đi vào đời …
Cô đơn, trong cõi vắng
Mang, nỗi niềm xa xôi …!!!

...!!!...!!!...!!!

Ảnh của Phù Vân.


ĐẦU TÀU

Chọn đường sai lầm
Trải cả trăm năm
Cuối cùng tay trắng
Bao kẻ dập bầm …!!!

Trái Đất, sau C. Nguyên.

Thơ: Chin Pal
Dịch: Tào Lao

Thơ Phù Vân 5055

Ảnh của Phù Vân.


LỜI BỤI HOA

Thường ngày, tưới tí nước
Lâu lâu, bỏ chút phân …
Thành thật, tụi tôi hứa
Sẽ trổ bông, rần rần…!!!

Thơ Phù Vân 5054

Ảnh của Phù Vân.


MUỘN

Dụm dành, cho cố mạng
Không dám, chút ăn chơi
Đột ngột, mang bệnh tật
Hối hận, một chỗ ngồi !!!

Thơ Phù Vân 5053

Ảnh của Phù Vân.
TRƯỚC SỨC MẠNH

Dòng thác kia, chảy xiết
Phận rều rác, nghĩa gì
Không tấp, vào bờ được
Thi, bị nước cuốn đi…!!!

Phan Rang VN, năm 1975.