Thứ Năm, 20 tháng 7, 2017

Thơ Phù Vân 5220Ảnh của Phù Vân.

BÊN SÔNG

Một vài con én, lượn
Trên kè nước, xôn xao
Một người, trong quán vắng
Bớt đi, sự ồn ào…!!! … !!!

Vĩnh Phương, 19/ 06/ 2015.

Thơ Phù Vân 5219
Ảnh của Phù Vân.

QUÁ MỪNG
(t, tặng một người bạn, …)

Từ lâu*,
Mi lặn ở đâu
Mãi chờ chẳng thấy,
Tưởng chầu Diêm Vương !

Nha Trang, mùa Đông 1987.

(*): 1982 – 1987.

Thơ Phù Vân 5218

Ảnh của Phù Vân.


NHẮC
(t. t. Trần Ra, Thợ Phi,…)

Đồng tiền, tui bỏ ra
Ý tui, muốn rằng là
Mua rụ*, các người uống
Trớn rồi, phải hát ca …!!!

Đồng Đế Nha Trang, 1981.

(*): Rượu

Thơ Phù Vân 5217

Ảnh của Phù Vân.


BẾN ĐÒ
(Nhớ Nguyễn H. Nha,…)

Chiều nay,
Về lại làng xưa
Hàng tre lặng đứng,
Cơn mưa cuối ngàn …!!!

Vĩnh Phương NT, 5/ 1975.

Thơ Phù Vân 5216

Ảnh của Phù Vân.


ẨN
(Nhớ Bùi Giáng,…)

Giữa cuộc đời, “dữ” quá
Người, như một “gã khờ”
Sống, lang thang lết thết
Vỏ bọc, mấy vần thơ …!!!