Thứ Ba, 31 tháng 5, 2016

Thơ Phù Vân 4605

Kết quả hình ảnh cho mùa đông qua chưa anh biết khôngLO

Bẻ, mấy hoa mới nở
Để đưa vào, trong nhà
Sợ bên ngoài, trời lạnh
Bởi mùa Đông, chưa qua !

Thơ Phù Vân 4604

Kết quả hình ảnh cho trân trọngTRÂN TRỌNG

Anh em, mời mình đến
Quán nhỏ, bàn con con
Bận việc, họ về trước
Mình nốt, chai rượu còn !

Thơ Phù Vân 4603

Kết quả hình ảnh cho lũy tre, bờ giậuTÌNH CẢM

Quê mình, không chịu ở
Đi đâu, tận trời xa
Những lũy tre, bờ giậu
Chưa nói gì, Mẹ Cha…!!!

Thơ Phù Vân 4602

Kết quả hình ảnh cho dòng sông buồnQUÁN TÓC DÀI
(tặng Linh Giang,…)

Một thẻo đất, nho nhỏ
Cạnh bên, giòng sông buồn
Chủ quán, cô răng khểnh
Mà miệng, cứ cười luôn !!!

Vĩnh Phương NT,10/2/2015.

Thơ Phù Vân 4601

Kết quả hình ảnh cho nỗi lòng người điCUỐI CÙNG
(t. tặng hai mẹ con,
Ái Thúy & Tam Huy)

Rồi, con về với Mẹ
Rồi, con tỏ nỗi lòng
Một hồi, tìm giải pháp
Con, lên đường, thong dong !

Vĩnh Phương NT,05/02/2015.

Thứ Bảy, 28 tháng 5, 2016

Thơ Phù Vân 4600

Kết quả hình ảnh cho buổi chiều đôngSỐNG
(tặng Phù Du Vĩnh Hiền)

Vắt cạn, cái thân xác
Như, không còn chút gì
Đến, buổi chiều Đông ấy
Rằng Mày, mới chịu đi !!!

Nha Trang, chiều 03/01/2015.
Nhớ Mày rất nhiều…!!!