Thứ Sáu, 28 tháng 4, 2017

Thơ Phù Vân 5125

Ảnh của Phù Vân.THẦM NGUYỆN

Chiến tranh, dừng đến nữa
Để nhân loại, yên đi
Bao văn minh, đang hưởng
Mất hết, đâu còn gì…!!!...!!!

Thơ Phù Vân 5124

Ảnh của Phù Vân.


THÚ SÁNG

Kẻ tắm biển
Người cà phê
Rồi bày trò tiếp
Đâu chịu đi về !!!

Nha Trang, 4/5/15.

Thơ Phù Vân 5123

Ảnh của Phù Vân.


LỜI TÔM CÁ

Chốn ẩn, tận sông suối
Chọc ghẹo chi, các người
Mà dựng vó, mắc rớ ...
Hòng, chực bắt tụi tôi !!!

Thơ Phù Vân 5122

Ảnh của Phù Vân.


ĐÁM TÀU ĐÁNH CÁ

Ngày tháng dài, trên biển
Hữu sự mệt, lắm rồi
Bèn lui về, bến vắng
Kiếm chút nghỉ, mà thôi !!!

Thơ Phù Vân 5121

Ảnh của Phù Vân.


LA CÀ THI HỌC
(tặng Trần Ra và các bạn
trong nhóm VHL)

Nhìn cái bìa, Mày vẽ
Tao nhớ Mày, thật ghê
Có những đêm, khuya khoắt
Mà đâu có, chịu về…!!!

Đồng Đế Nha Trang, 1980.

...!!!...!!!...!!!

Ảnh của Phù Vân.


PHÁT HIỆN

Một đạo, gọi đạo “YÊU”
Tín đồ, như không nhiều
Nhưng mà, nếu đếm kỷ
Thì, không biết bao nhiêu !

Trái Đất, đầu thế kỷ thứ 21.