Thứ Sáu, 4 tháng 8, 2017

...!!!...!!!...!!!

Ảnh của Phù Vân.


CẢM TƯỢNG
(t. t. S. Đoàn Xuân Hùng, …)

Mày, chỉ thằng con nít
Có biết, cái mẹ gì
Hãy im, cái mồm lại
Để tao, rần trời “phi” …!!!

Bãi Tiên NT, đầu Thu Đ. Dậu.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét